Aanbevolen Paper Anti-Xray instellingen door stonar96

Algemeen

Anti-Xray kan per wereld worden geconfigureerd in het paper.yml configuratiebestand. Om te begrijpen hoe de configuratie per wereld werkt, lees eerst dit1. Onthoud dat na het veranderen van je Anti-Xray instellingen je je server opnieuw moet opstarten. Het uitvoeren van het /reload commando (dit moet je nooit doen) zal de instellingen niet toepassen op je server.

De officiële documentatie voor de Anti-Xray instellingen en wat ze betekenen kun je hier vinden.

In principe heeft Anti-Xray twee verschillende modes. engine-mode: 1 vervangt gespecificeerde ertsen door "nep" steen, netherrack of eindsteen blokken afhankelijk van het wereldtype en engine-mode: 2 plaatst gespecificeerde nep ertsen willekeurig wanneer een chunk pakket naar de client wordt gestuurd. De volgende afbeelding2 laat zien hoe dit eruit ziet voor een speler die Xray gebruikt op je server.

Anti-Xray modes

engine-mode: 1 is minder rekenintensief, maar engine-mode: 2 werkt beter om Xray te voorkomen. Zoals je in het plaatje hierboven kunt zien, is engine-mode: 1 is niet perfect omdat alleen ertsen die volledig bedekt zijn door massieve blokken verborgen kunnen worden. Dit betekent dat ertsen die blootgesteld worden aan de lucht in bijvoorbeeld grotten, nog steeds zichtbaar zijn. In engine-mode: 2 kunnen nep-ertsen het zicht op deze ertsen belemmeren en bovendien kunnen ook nep-luchtblokken worden toegevoegd.

Standaard instellingen

Dit zijn de standaard instellingen voor Anti-Xray. Zoals hierboven al vermeld, zou u de officiële documentatie moeten bekijken. Ik heb wat extra info toegevoegd in de commentaren hieronder die er nog niet is.

world-settings:
 default:
  # Andere standaard wereld-instellingen.
  anti-xray:
   # enabled regelt de aan/uit-status voor het Anti-Xray systeem.
   enabled: false
   # engine-mode is hierboven beschreven.
   engine-mode: 1
   # Vanaf 1.15.2 build #248 bestaat chunk-edge-mode niet meer.
   # Deze instelling is niet meer nodig omdat naburige chunks nu meestal toch geladen worden.
   # Stelt in hoe de engine chunk randen behandelt.
   # Waarbij 1 is om de randen van chunks met ongeladen buren niet te versluieren,
   # 2 is om de chunk pas te versturen als de buren aanwezig zijn (vergelijkbaar met een x-1 view afstand),
   # en 3 is om de buur te laden, zodat het de huidige rand goed kan versluieren (vergelijkbaar met een x+1 view distance).
   chunk-edge-mode: 2
   # Vanaf 1.17 build #1 bestaat max-chunk-section-index niet meer.
   # Deze instelling is vervangen door de max-block-height instelling.
   # max-chunk-section-index controleert de hoogte tot waar de motor moet werken.
   # y = (max-chunk-section-index + 1) * 16
   # Een max-chunk-section-index groter dan 15 is standaard 15. Een max-chunk-section-index kleiner dan 0 heeft geen zin.
   max-chunk-section-index: 3
   # max-block-height bepaalt de hoogte (y-coördinaat) waarop de motor moet werken.
   # Alleen gehele veelvouden van 16 zijn mogelijke waarden.
   # Als een andere waarde wordt opgegeven, wordt deze "naar beneden afgerond" naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 16.
   max-block-height: 64
   # update-radius is de radius voor blokupdates, die de echte blokken naar de client sturen als een blok gebroken is.
   # Er zijn slechts 3 geldige opties: 0, 1 en 2.
   # Een update-radius groter dan 2 wordt standaard op 2 gezet. Een update-radius kleiner dan 0 wordt standaard op 0 gezet.
   # Gebruik update-radius: 0 niet in productie. Dit is alleen een test mode.
   update-radius: 2
   # Of blokken die lava raken wel of niet verduisterd moeten worden.
   # Werkt niet goed met niet steen-achtige erts texturen.
   lava-obscures: false
   # Wel of geen ondersteuning voor de paper.antixray.bypass toestemming.
   # Afhankelijk van je permissie plugin, kan dit prestatieproblemen veroorzaken.
   use-permission: false
   # In engine-mode: 1 hidden-blocks worden vervangen door stone, netherrack of end_stone afhankelijk van het wereldtype.
   # lucht wordt in deze lijst genegeerd.
   # In engine-mode: 2 hidden-blocks worden willekeurig geplaatst.
   # tegel-entiteiten zoals kist of spawner worden in deze lijst genegeerd.
   # blokken kunnen meerdere malen aan deze lijst worden toegevoegd, deze zullen overeenkomstig vaker worden gebruikt.
   # een lege of ongeldige lijst of een lijst die alleen genegeerde blokken bevat resulteert in het plaatsen van diamond ore.
   # de standaard blok toestanden worden geplaatst.
   hidden-blocks:
   - copper_ore
   - deepslate_copper_ore
   - gold_ore
   - deepslate_gold_ore
   - iron_ore
   - deepslate_iron_ore
   - coal_ore
   - deepslate_coal_ore
   - lapis_ore
   - deepslate_lapis_ore
   - mossy_cobblestone
   - obsidian
   - chest
   - diamond_ore
   - deepslate_diamond_ore
   - redstone_ore
   - deepslate_redstone_ore
   - clay
   - emerald_ore
   - deepslate_emerald_ore
   - ender_chest
   # In engine-mode: 1 worden replacement-blocks niet gebruikt. Het veranderen van deze lijst in engine-mode: 1 heeft geen effect.
   # In engine-mode: 2 worden replacement-blocks en hidden-blocks willekeurig vervangen door hidden-blocks.
   # tile-entiteiten zoals kist of spawner zullen genegeerd worden in hidden-blocks.
   # tile-entiteiten kunnen toegevoegd worden aan replacement-blocks.
   # air zal niet worden vervangen ongeacht waar het is toegevoegd.
   replacement-blocks:
   - stone
   - oak_planks
   - deepslate
  # Andere standaard wereld-instellingen.

Aanbevolen instellingen

Engine-Mode 1

world-settings:
 default:
  # Andere standaard wereld-instellingen.
  anti-xray:
   enabled: true
   engine-mode: 1
   chunk-edge-mode: 2
   max-chunk-section-index: 3
   max-block-height: 64
   update-radius: 2
   lava-obscures: false
   use-permission: false
   hidden-blocks:
   # Er is geen kans om kerker kisten te verbergen, maar begraven schatten zullen worden verborgen.
   - chest
   - coal_ore
   - deepslate_coal_ore
   - copper_ore
   - deepslate_copper_ore
   - diamond_ore
   - deepslate_diamond_ore
   - emerald_ore
   - deepslate_emerald_ore
   - gold_ore
   - deepslate_gold_ore
   - iron_ore
   - deepslate_iron_ore
   - lapis_ore
   - deepslate_lapis_ore
   - redstone_ore
   - deepslate_redstone_ore
   replacement-blocks:
   - stone
   - oak_planks
   - deepslate
  # Andere standaard wereld-instellingen.

 # world_nether: moet veranderd worden als je wereld een andere naam heeft.
 world_nether:
  anti-xray:
   max-chunk-section-index: 7
   max-block-height: 128
   hidden-blocks:
   - ancient_debris
   - nether_gold_ore
   - nether_quartz_ore
 # world_the_end: moet veranderd worden als je wereld een andere naam heeft.
 world_the_end:
  anti-xray:
   enabled: false

Engine-Mode 2

world-settings:
 default:
  # Andere standaard wereld-instellingen.
  anti-xray:
   enabled: true
   engine-mode: 2
   chunk-edge-mode: 2
   max-chunk-section-index: 2
   max-block-height: 48
   update-radius: 2
   lava-obscures: false
   use-permission: false
   hidden-blocks:
   # Je kunt hier lucht toevoegen zodat er veel gaten gegenereerd worden.
   # Dit werkt goed tegen cave finders maar kan client FPS drops veroorzaken voor alle spelers.
   - air
   - copper_ore
   - deepslate_copper_ore
   - diamond_ore
   - deepslate_diamond_ore
   - emerald_ore
   - deepslate_emerald_ore
   - gold_ore
   - deepslate_gold_ore
   - iron_ore
   - deepslate_iron_ore
   - lapis_ore
   - deepslate_lapis_ore
   - mossy_cobblestone
   - redstone_ore
   - deepslate_redstone_ore
   replacement-blocks:
   # Chest is a tile entity and can't be added to hidden-blocks in engine-mode: 2.
   # Maar hier een kist toevoegen zal begraven schatten verbergen, als max-chunk-section-index verhoogd is.
   - chest
   - amethyst_block
   - andesite
   - budding_amethyst
   - calcite
   - deepslate
   - diorite
   - dirt
   - granite
   - gravel
   - oak_planks
   - smooth_basalt
   - stone
   - tuff
  # Andere standaard wereld-instellingen.

 # world_nether: moet veranderd worden als je wereld een andere naam heeft.
 world_nether:
  anti-xray:
   max-chunk-section-index: 7
   max-block-height: 128
   hidden-blocks:
   # Zie opmerking over lucht hierboven.
   - air
   - ancient_debris
   - bone_block
   - glowstone
   - magma_block
   - nether_bricks
   - nether_gold_ore
   - nether_quartz_ore
   - polished_blackstone_bricks
   replacement-blocks:
   - basalt
   - blackstone
   - gravel
   - netherrack
   - soul_sand
   - soul_soil
 # world_the_end: moet veranderd worden als je wereld een andere naam heeft.
 world_the_end:
  anti-xray:
   enabled: false

Verwijzingen.

[1] Helaas weet ik niet wie dit precies gemaakt heeft. Het is een deel van deze gids.

[2] Deze afbeelding is gemaakt door de gebruiker Oberfail op de PaperMC Discord.

Translation to Dutch for https://planetnode.net all credits go to stonar96 and PlanetNode

Vertaling naar het Nederlands voor https://planetnode.net alle credits gaan naar stonar96 en PlanetNode